Krisstöd

Vid händelse av en kris kan du som behörig beställare kontakta oss på Falck. Våra krisspecialister finns tillgängliga för stöd och krisledning dygnet runt, året om. 

Ring oss eller spara numret

För att spara telefonnumret: tryck på numret i din mobil och håll ned knappen, välj  "Lägg till i dina kontakter…"

Om du befinner dig i utlandet, ring istället: +46 771 24 7 365

Om krisstödet

Krisstödet ger chefer och drabbade medarbetare snabb kontakt med Falcks erfarna krisspecialister. Den som har krisansvar på er arbetsplats ges omedelbart och fortlöpande stöd i hur krisen bör hanteras på bästa sätt.

Krisspecialisten från Falck gör en bedömning av situationen och kan förutom chefsstödet aktivera ytterligare insatser om så bedöms vara nödvändigt. Exempel på insatser kan vara individstöd per telefon, akuta insatser på plats, gruppsamtal och individuella behandlingsinsatser.

Krisspecialisten följer kontinuerligt upp utvecklingen och kan i samråd med chefen sätta in fler åtgärder.

Exempel på kriser

 • Rån
 • Hot & våld
 • Olyckor
 • Konflikter/trakasserier
 • Organisationsförändringar
 • Bränder/katastrofer
 • Självmord
 • Allvarlig sjukdom
 • Dödsfall
 • Brott
 • Missbruk
 • Oegentligheter/förskingring