Ge oss dina synpunkter

Stort tack för att du gav oss dina synpunkter!

Vi arbetar med kontinuerliga förbättringar och kan komma att kontakta dig för att följa upp ditt ärende ur kvalitetssynpunkt.

Är du i behov av stöd och vägledning kontakta oss via telefon 031-712 61 61 eller via vårt kontaktformulär: Kontakta oss

Om du vill ladda upp flera dokument komprimera då bilagorna till en fil (zip).

Om du vill ladda upp flera dokument komprimera då bilagorna till en fil (zip).