Jobbintervjun

Här får du tips och idéer på hur du kan förbereda dig för din jobbintervju.

För att planera och genomföra en intervju kan det vara bra att betrakta den utifrån tre olika perspektiv; vad du kan förbereda, vad du kan tänka på under intervjun och vad som bör göras efter intervjun.

Före

Under en intervju vill den som intervjuar dig försöka få en så sann bild av dig som möjligt. Vanligt är att man har ca en timme på sig varför det är viktigt att du är så förberedd att du kan presentera dig på ett framgångsrikt sätt och att det också blir lättare för dig att känna dig avslappnad och säker.

 • Läs på om företaget via hemsidor, årsredovisning, annonser eller artiklar. Har du kontakter på företaget som jobbar där just nu eller har jobbat där tidigare? Känner du någon inom branschen? Du kan få mycket information genom att prata med dem. 
 • Ta reda på så mycket du kan om tjänsten, är det en ny- eller ersättningsrekrytering? Vilka ansvarsområden ska du ha? Finns det en uttalad förväntan när det gäller resultat, vilka i sådant fall? Finns möjligheter till hybridarbete, flextid osv.? Läs annonsen noggrant, många frågor besvaras i den. 
 • Ta reda på vem/vilka som ska intervjua dig, deras position och hur lång tid ni har på er. 
 • Förbered egna frågor, skriv gärna ned dem och ta med. Kanske har du frågor om företagets organisation, företagskultur, kraven på dig som sökande, värderingar, kollegor och framtiden. Hur kan en vanlig dag/vecka se ut för tjänsten? 
 • Läs igenom din ansökan och ditt CV. Du kommer att få frågor på det du skrivit. Förbered en kort presentation av dig själv där du överskådligt och utan alltför många detaljer går igenom vad du gjort på dina senaste arbetsplatser, vilka ansvarsområden du haft, utbildningar och egenskaper som kan vara en bra matchning för tjänsten. 
 • Finns det kanske en röd tråd i ditt yrkesliv? Fundera på vad du vill få fram under intervjun, varför du vill ha det här jobbet, vad du kan bidra med, varför ska de välja dig? I första mötet brukar de inte frågas efter betygskopior, arbetsbetyg och referenser men det kan komma senare i processen.
   

Under

Den som håller i intervjun kan antingen vara en personalansvarig person (HR), en rekryterande chef eller någon annan med högre befattning, exempelvis en teamledare. Beroende på vem som genomför intervjun kan den se lite olika ut då intervjuarna kan ha olika intressen.

 • En person från personalavdelningen (HR) eller en rekryteringskonsult vill veta mycket om dig som person, dina egenskaper, värderingar och motivatorer för att bedöma om du passar in på företaget med hänsyn till företagskulturen och dess värderingar.
 • En chef brukar vara mer intresserad av dina faktakunskaper, dina erfarenheter av liknande tjänster, verktyg, modeller, förmåga till problemlösning, och hur du passar in i gruppen.

Tips

 • Ge dig själv några minuter innan intervjun så att du kan förbereda dig.
 • Var punktlig. Om du blir försenad, ring alltid!
 • Ta tid och fundera över dina svar, den som vet mest om dig är du själv!
 • Var kortfattad och ge exempel på vad du menar.
 • Säg till om du inte förstår en fråga.
 • Var lojal mot tidigare arbetsgivare och tala inte illa om dem.
 • Visa intresse och engagemang för både företaget/organisationen och för tjänsten.

Mot slutet av intervjun har stunden kommit för dig att ställa dina frågor om du inte fått svaren under intervjun. Här kommer några exempel:

 • Finns en introduktion planerad? Hur kommer den att se ut?
 • Finns möjligheter till kompetensutveckling och/eller att avancera?
 • Vilka förväntningar kommer arbetsgivaren ha på dig under de tre första månaderna?
 • Vad blir nästa steg i rekryteringsprocessen?

Kom ihåg att berätta att du är intresserad av tjänsten.

Lönefrågan
Vi rekommenderar dig att inte själv ta upp frågan om lön utan låta arbetsgivaren/intervjuaren göra det. Däremot bör du vara påläst på hur lönebilden ser ut för tjänsten och i branschen samt vad du själv vill ha för löneanspråk. Det är inte ovanligt att frågan kommer upp.

Tänk på att lön kan bestå av annat än pengar. Exempel på det kan vara försäkringslösningar, pensioner, bilförmåner, utbildning, semester i stället för övertid, träningskort och mobiltelefon.


Avsluta intervjun genom att tacka för en trevlig stund och försök förmedla din känsla (speciellt om du känner att det här jobbet är intressant och något du vill ha). Om du skulle få erbjudande om tjänsten på en gång, tacka ja om du är säker. Be att få återkomma dagen efter som du behöver lite betänketid. 

 

Efter

Ta en stund efter intervjun och fundera igenom hur det gick. Vad gick bra, vad gick mindre bra, vilken typ av frågor kändes nya och ovana, blev du nervös vid något tillfälle? Var kände du att du hade energi och glädje? Dra lärdom och betrakta intervjun som en erfarenhet.

Ett sätt att ytterligare visa sitt intresse för tjänsten kan vara att skicka ett mail och tacka för intervjun. Här har du möjlighet att ta upp eventuella frågor som dykt upp i efterhand. Genom att höra av dig ger du signaler om engagemang och att du vill ha jobbet.

Om det dröjer med besked från arbetsgivaren så tveka inte att höra av dig, det visar på ditt intresse. Samtidigt behöver du ha tålamod då rekryteringsprocesser ofta drar ut på tiden.

Skulle du få besked om att du inte kommer att erbjudas tjänsten, försök ta reda på varför och vad du saknade. Kanske kan du kontakta någon av de personer du träffat i intervjun via telefonen eller mail?

Det är en fördel att ha flera ansökningar ute samtidigt.  

Tips

 • Har du lovat skicka betyg, referenser eller något annat – glöm inte bort! Meddela om det av någon anledning dröjer.
 • Tester av olika slag är något som förekommer mycket ofta. Det kan handla om personlighet, beteende, styrkor och svagheter eller teoretiska och praktiska färdigheter. Betrakta testerna som ett komplement till intervjun och referenstagningarna. Se till att du alltid får återkoppling på de tester du gör.
 • Testerna kan också komma före intervjun och kan då betraktas som en sorts ”screening” för vilka kandidater företaget/organisationen kommer att välja att kalla till intervju. 


Lycka till!


Spara tipsen på din dator… 

Intervjufrågor

Här finns exempel på vanliga frågor att ställa under jobbintervjun.

Grundläggande

Mer kvalificerade