Medarbetarstöd

För dig i Göteborgs stad, RSGBG, GR kommunal förbund, ISGR, Tre Stiftelser och Härryda kommun.

Som medarbetare erbjuds du kostnadsfri vägledning i både arbetsrelaterade och privata frågor. Samtalet är anonymt och alla du talar med är opartiska och har tystnadsplikt. Du får stöd, råd och vägledning i situationer som är svåra att hantera, för att du ska må bra.

Vi finns här för dig alla dagar 06–24

Ring oss eller spara numret

För att spara telefonnumret: tryck på numret i din mobil och håll ned knappen, välj  "Lägg till i dina kontakter…"

När du kontaktar oss

 1. Behöver vi veta i vilken kommun eller vilket bolag och i vilken förvaltning eller verksamhet du arbetar i.
 2. Du får tala om ditt namn och ditt personnummer för dokumentation, men är fortfarande anonym för din arbetsgivare.
 3. Du får beskriva ditt problem och din situation. Vi som svarar är särskilt utbildade i att tala med människor som befinner sig i en svår situation. Du får i samtalet hjälp med att sätta ord på det som är svårt och klargöra dina tankar. Vi stöttar dig med tänkbara lösningar och tillsammans kommer vi fram till om vad du behöver för att komma vidare i din situation.  
 4. Du kan få vägledning vid psykosociala, privatjuridiska och ekonomiska frågeställningar hos oss. I situationer som inte är kopplade till arbetet ger vi dig råd, stöd och vägledning om vilka andra resurser som finns i samhället i övrigt. I situationer som är kopplade till din arbetssituation ger vi dig råd, stöd och vägledning gällande vilket stöd du kan få via din arbetsplats. De har rutiner för att stötta dig. 
 5. När du får stöd och råd av oss dokumenterar vi enligt gällande lagstiftning.

Samtal med specialist kan ske via telefon eller video. Som medarbetare inom Göteborgs stad kan du även komma på ett psykosocialt samtal i ett fysiskt besök.

Omfattning av ett ärende

 • Du kan kontakta oss i många olika situationer/problem och du har möjlighet att få upp till max 5 samtal per situation eller problem. Första samtalet inkluderas i dessa 5 samtal. Ett samtal innebär upp till max 45 minuter/samtal.
 • Vissa situationer kan vara komplexa till exempel en skilsmässa och du kan då få hjälp av flera specialister i denna situation. Händer det något annat så kan du åter få stöd i en ny situation/nytt problem. 
 • Vid väldigt speciella och svåra situationer kan du få 1–2 extra samtal men då behöver du kontakta din chef. Chef kontaktar oss via telefon, 031- 712 61 61, med beställningen av extra samtal.

Avgränsning:

 • Pensionsrådgivning, medicinsk vård eller hälsorådgivning i fysiska och/ eller medicinska frågor ingår inte i tjänsten
 • Det är inte möjligt att ringa för annans räkning, att fortsätta med samtal privat eller få parterapi.
 • Om det är situationer som är arbetsrelaterade kan företagshälsan behöva kopplas in och då behöver du själv prata med din närmaste chef, HR eller en facklig representant
 • Falck Healthcares uppdrag är att dig ge råd, stöd och vägledning men inte behandling. Vi värnar om din anonymitet och har inte någon dialog med din arbetsgivare. 

Exempel på situationer du kan få stöd i:

Relationer
Har du bekymmer i en relation – privat eller på jobbet? Du kanske står inför en skilsmässa, är ovän med dina syskon eller har grälat med en kollega? Vi hjälper dig att klargöra situationen och ger dig handfasta förslag på hur du kan hantera situationen.

Stress
Jobbar du mycket, men har ändå svårt att hinna med? Funderar du på vad som är viktigt för dig, och i vilken ordning du ska prioritera för att få balans i livet? Vi kan bli ditt samtalsstöd när du behöver hjälp med kartläggning och fokus på det som är viktigt här och nu.

Ekonomi och juridik
Har du svårt att få ekonomin att gå ihop eller har du juridiska frågeställningar du skulle behöva få klarhet i? Våra jurister och ekonomer stöttar dig vid separationer, bodelning, vårdnadstvist, avtalsfrågor, skuldsanering etc.

Socialt
Har du bekymmer med någon i din närhet – en tonåring med ätstörning, ett barn som ägnar för mycket tid vid skärmen eller en svårt sjuk anhörig? Vi lyssnar på dig, hjälper dig att sortera dina tankar och känslor, och finner vägar till en lösning.

Missbruk och beroende
Hur mycket alkohol eller spel i veckan är för mycket? Hur mycket är lagom? Vi ger dig vår välgrundade syn på vad som är bruk, missbruk och beroende, utan pekpinnar. Vi stöttar även med hur du kan förändra dina vanor.

Förändring
Vad är det som hindrar dig från att ta tag i träningen eller ta tag i utmaningar på jobbet som legat alldeles för länge? Vår vägledning hjälper dig att komma över vissa hinder i livet, hitta nya vägar och bryta invanda mönster eller vara ett stöd i samband med att det skett en förändring i ditt liv.

Vi finns här för dig!

Hur upplevde du medarbetarstödet?

Tack för ditt svar! 

Lämna ytterligare synpunkter

Om du har synpunkter eller vill ge oss feedback efter medarbetarstödet fyller du i formuläret Hjälp oss bli bättre. Vi kontaktar dig om du önskar bli uppringd av oss eller om vi ur kvalitetssynpunkt vill följa upp ditt ärende. 

Är du i behov av medarbetarstöd? Kontaktar oss via telefon 031- 712 61 61 eller via vårt kontaktformulär: Kontakta oss.

Kontakt

Kontakta oss via vårt säkra formulär. Brevlådan bevakas klockan 07:00–22:00 på vardagar, övrig tid och vid mer brådskande ärenden hänvisar vi till vår telefon.