Karriärväxling

För dig som går karriärväxlingsprogrammet finns här övningar, dokument och webbinar som du använder under och mellan samtalen. Din karriärcoach ger löpande instruktioner och länkar till de uppgifter du kommer utföra.

Föreläsningar

Här hittar du våra föreläsningar om kompetensinventering, mål och motivation och att hitta nytt jobb. 

Se webbinar

Jobbintervju

Här får du tips och idéer på hur du kan förbereda dig för anställningsintervjun, till exempel med intervjufrågor.

Om jobbintervju

Vad är kompetens?

Kompetens handlar om förmågan att kunna bedöma, värdesätta och på ett skickligt sätt utnyttja och använda all den samlade kunskap och information som man tillägnat sig.

Men kompetens är mer än bara kunskap. Det är förmågan att kunna hantera en situation framgångsrikt, att handla och att se framåt. Din kompetens består av en rad faktorer:

Kunskaper
Inhämtade via studier, att känna till fakta, teori, att kunna metoder och modeller.

Erfarenheter
Att kunna lära av framgång och misstag. Fler och fördjupade erfarenheter får du ju äldre du blir. Innebär ofta att du hittar sambandet mellan kunskaper och färdigheter.

Färdigheter
Med färdigheter menar vi att kunna tillverka, att kunna hantera verktyg, att använda sina kunskaper, att utföra.

Social kompetens
Inflytande, social förmåga, kontaktnät. Den sociala kompetensen utvecklas genom samspelet mellan människor i arbetslivet, föreningslivet etc. Alla behöver öva sin förmåga att lyssna, förklara, argumentera, ifrågasätta, värdera uppmuntra och samarbeta.

Värderingar/attityder
Många situationer och problem saknar givna lösningar och handlingar måste grundas på värderingar. Det handlar om att vilja göra, att inse vad som är viktigt och att ta eget ansvar.

Motivatorer/demotivatorer
Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. I vissa situationer kan demotivatorer göra att vi helt tappar lust/energi att göra.

Inre ledarskap/yttre ledarskap
Precis som det låter så handlar självledarskap om att leda sig själv. Men för att kunna leda sig själv behöver man först och främst lära känna sig själv, på djupet. Att bestämma sig för vad man vill med sitt liv och sin karriär, och hur man ska göra för att komma dit.

Det yttre ledarskapet är att kunna beskriva en chef/ledare eller ett ledarskap som stöttar dig i att bli den bästa du kan. Ska hen vara coachande? Instruktiv? Tillgänglig? Utmanande? Ge stor frihet under ansvar?